Om TordenIld
Konceptet TordenIld opstod som en ide efter mange års frivilligt arbejde i forskellige foreninger og bestyrelser. Vi så hvor stift forenings systemet kan være og hvor kvælende en forenings forretningsgang kan være for initiativer, der blot kræver en simpel beslutningstagen. Vi havde længe arbejdet sammen som makkerpar ved forskellige arrangementer og vidste, hvordan vi gerne ville have ting skulle fungere, uden at en bestyrelse eller andre foreningsmedlemmer skulle indover. Derfor blev TordenIld en virkelighed, da vi efter 6 år i foreningen ThyRF – Thy Rollespilsforening, stoppede som bestyrelsesmedlemmer i 2007. Vi ønskede gerne at fortsætte som primus motorer i forskellige arrangementer, men ville ikke starte en ny forening op.

TordenIld er således en betegnelse for vores forening, der ikke decideret bygger på den almene foreningsstruktur, men som kendetegner de arrangementer vi som arrangører har stået for og vil stå for. TordenIld er ikke skabt for at skulle være en indtjening. Arrangørerne skalselvfølgelig have dækket udgifter, men alle eventuelle overskud vil gå til flere projekter og arrangementer i TordenIlds regi og således komme flertallet til gode.

Vores særlige interesse område er rollespil og totalteater, men TordenIld lader sig ikke begrænse af denne ene del af livet. Vi håber at kunne deltage med innovativ engagement i så meget som muligt omkring os og holder os åbne overfor nye tanker og ideer, der falder i tråd med TordenIlds visioner. TordenIlds visioner  
  • Vi vil tilstræbe at skabe rum hvori den enkelte person ligegyldig race, køn og kultur kan have gode oplevelser med mulighed for at udvikle sin fantasi og kreativitet. Det handler om at have det sjovt sammen.
  • Vi ønsker at skabe arrangementer, hvor fundamentet er i orden og hvor alle kan deltage uden der stilles særlige krav til udstyr og erfaring, men hvor der istedet stilles krav til folks fantasi og mest af alt lyst til at deltage indenfor de rammer arrangementet sætter.
  • Vi håber at være med til at nebryde grænsen mellem fantasi og virkelighed, således at vi gennem oplevelse, fantasi og kreativitet er med til at farve verden i lidt flere farver. På denne måde giver vi ikke blot muligheden for at se verden på nye måder, men kræver at denne måde at se verden på også har en berettigelse i dagens travle samfund.
  • Vi vil forsøge gennem oplevelse at skabe et socialt rum for de børn og unge der deltager således at man ikke blot samles til det enkelte arrangement men har et forum og en social kreds der er der i hverdagen.
  • Vi vil et frit og sundt socialt rum til vore arrangementer og ønsker en god og positiv tone. Vi vil arbejde aktivt for at standste mobning i enhver form både blandt børn og voksne.
  • Vi vil gennem vore arrangementer skabe et alternativ til de unges generelle weekend-aktiviteter. Vi vil gerne vise at man sagtens kan have det sjovt og få et socialt mangfoldigt liv uden at skulle drikke eller bruge andre former for rusmidler. Vi vil af hensyn til både den enkelte men også de mange forhindre ethvert brug af alkohol eller rusmidler til vore arrangementer.  
Vi håber at vi kan møde mange af jer til vore arrangementer, hvor fantasi, kreativitet og oplevelse er nøgleord.

M.V.H. TordenIld
Optimeret til 1280x1024
Copyright (c) 2007, TordenIld